İNDİ
Okullar
KAPLA okullar için ideal bir eğitim ve oyun malzemesidir.  Türkiye ve dünyada pek çok okul şu anda eğitim programlarında KAPLA’yı eğitici oyuncak olarak kullanmaktadır. Anaokulu ve İlkokul seviyesinde Zeka ve Akıl Oyunları derslerinde kullanılmakta ve kullanılması tavsiye edilmektedir.   KAPLA çocuğun yaratıcılığını, mekânsal farkındalığını, konsantrasyon, azim ve sabrını geliştirir.  Grup halinde oynandığında çocukların birbirleri ile olan iletişimlerini ve sosyal paylaşımı teşvik eder.  Yaratıcılığı öne çıkarmanın yanı sıra matematik ve fen alanlarında da öğrencilerin deneyimleyerek  öğrenmelerine imkân tanır. 


- Takım çalışması, iletişim, sosyal paylaşım, problem çözme, liderlik, özgüven


- Bireysel yetenekler, dikkat, konsantrasyon, muhakeme, deneme yanılma yolu ile öğrenme


- Öğrenme, simetri, geometri, matematik, mimarlık, fen bilimleri


- Motor beceriler, el göz koordinasyonu, denge ve beden gelişimi


- Kurallara göre hareket etme, planlama ve gerçekleştirme


- Yaratıcılık, sanatsal bakış açısı, keşif

Okullara özel indirimli alımlar için lüfen bizimle bağlantı kurun
Bitmeyen Öğrenme ve Keşif
Eğitime sürekli ve yeni şekillerde değer katan bir malzeme olan KAPLA ile oyun, diğer oyun bloklarından farklı olarak çocuğun gelişimine, katılımcıların niceliğine ve niteliğine paralel zenginleşir. Ahşap oyuncak olarak KAPLA aynı zamanda zeka ve akıl oyunudur. KAPLA, 3 yaşından itibaren tüm yaş gruplarına hitap ederken, her yaş grubu için ayrı bloklara ihtiyaç bırakmaz. Yeterince sofistike bir blok türü olduğundan çocuğun gelişimi ile birlikte ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarına her aşamada hizmet etmeye devam eder.

Eğitimciler ve anne babalar için çocukları ile KAPLA oynayarak geçirilen süreler, çocuğa yapılmış en iyi yatırımdır. Bloklarla oynamak açık uçlu ve olasılıkları limitsiz bir oyun türüdür. Bu sebeple bloklar küçük yaşlardan itibaren uzun süreler çekici ve heyecan verici birer oyuncak olmayı sürdürür.


KAPLA yapı oyuncağı ile oyun bir blok oyunu olduğundan bir oyunda pek çok gelişme olasılığını barındırır. Çocuklar parçaları oradan oraya koyarken basit motor yeteneklerini geliştirirler. Çeşitli şekilleri 3 boyutlu uzayda organize edebilmek için çocukların planlama ve problem çözme becerileri sergilemeleri gereklidir. Çocuklar parçaları, gerçek dünya ile ilgili bir herhangi bir nesneyi sembolize edecek şekilde bir araya getirdiklerinde işin içine fantezi ve hayal gücü girer. Çocuklar bu oyunları yaşıtları ile oynadıklarında işin içine takım çalışması, sosyal ve dil becerileri katılır. Hepsi birlikte, yeni bir gerçekliğin yaratılmasına aracı olur. Bir çocuğun inşa ettiği yaratım bir diğeri tarafından tartışıldığında, uzlaşma ve fikir alışverişi devreye girer. Ve sonunda hep beraber yapılanları yerle bir etmekten ve çıkan tahta seslerinden büyük keyif alırlar. Yapılanlar yıkıldığında bununla baş etme de eğitimin bir parçasıdır.

KAPLA ile oyun aynı zamanda ileriki yıllarda akademik alanda fayda sağlayacak merak eğilimi ve öğrenmede kritik içerikleri sağlama açısından faydalar sağlar. Oyunculuk, merak, yaratıcılık, ve klasik düşünce kalıplarının dışında düşünebilme matematik ve bilimdeki başarılarda avantajdır. Eğilimler aklımızın alışkanlıklarıdır, gerçekler ve kavramlar gibi hazırda öğrenilmiş değildirler. Bu eğilimlerin gelişmesi için anne babalar keşfe özendirici, motive edici durumlarla katkı koyabilir.
Referanslarımızdan bazıları

TBMM Çocuk Bakımevi
Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü
Mef Okulları
Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi
Üstün Zekâlılar Enstitüsü
British International School
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı
Doğa Okulları
Koç Okulları
Özel Amerikan Robert Lisesi
 

Ana Sayfa   Copyright @ 2011 İndi ®
Bizi takip edin!